اطلاعیه ها

چهارمین رویداد بزرگ آموزشی کشور INOTEXICUP

چهارمین رویداد بزرگ آموزشی

همه ی شما به این رویداد جذاب دعوتید!

دانش آموزان خلاق،مدارس توانمند و پژوهشگر،مدیران کارآفرین

چهارمین رویداد  آموزشی سیکاپ

20 تا 23 اردیبهشت 1401